Zamek w Tykocinie

Zamek w Tykocinie, miejscowości leżącej około 30 kilometrów od Białegostoku, powstał w XV wieku. Na przestrzeni dziejów odwiedzany przez królów, magnatów i polskich książąt, ale również będący świadkiem wielu wojen i rodowych sporów, dwukrotnie powstawał z ruin, by dziś znów zachwycać turystów z całego kraju.

Pierwszą warownię w miejscu dzisiejszego zamku wznieśli Gasztołdowie, bogata rodzina litewskich możnowładców, która w 1433 roku otrzymała darowiznę w postaci grodu w Tykocinie. Drewniana budowla przetrwała jednak tylko kilkadziesiąt lat - padła ofiarą zawiści ze strony Radziwiłłów i doszczętnie spłonęła. Wkrótce zakończyła się także historia Gasztołdów. Ostatni męski przedstawiciel rodu zmarł w 1542 roku, więc zgodnie z ówczesnym prawem jego fortuna przypadła władcom Polski i Litwy.

Spadek po Gasztołdach otrzymał Zygmunt August, który na zgliszczach warowni postanowił wznieść duży ceglany zamek. Otaczające budowlę wody i bagna Narwi, tworzące naturalny system obronny, sprawiły, że już pod koniec XVI wieku stała się ona największym arsenałem Rzeczypospolitej. Z tego powodu za czasów panowania Zygmunta Augusta zamek nie pełnił funkcji rezydencji, a miejsca, w którym przechowywano broń i sprzęt wojenny, a ponadto prywatnego skarbca i biblioteki króla.

W pierwszej połowie XVII wieku, na polecenie króla Zygmunta III Wazy, zamek został rozbudowany. Zakres prac obejmował też modernizację systemu fortyfikacji - zasypano fosę i zburzono mur obwodowy, zamiast których pojawiły się nowoczesne bastiony ziemne połączone kurtynami. Po potopie szwedzkim, za zasługi na rzecz ojczyzny dobra tykocińskie wraz z zamkiem zostały nadane Stefanowi Czarnieckiemu.

Kolejnymi właścicielami budowli, przez małżeństwo Jana Klemensa Branickiego z córką Stefana Czarnieckiego, Aleksandrą Katarzyną, stał się ród Branickich. W listopadzie 1705 roku na zamku doszło do historycznego wydarzenia - król August II Mocny ustanowił i po raz pierwszy wręczył Order Orła Białego, do dziś najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej.

W 1734 roku zamek został poważnie uszkodzony przez pożar. Niezamieszkana od tego czasu budowla zaczęła stopniowo popadać w ruinę. Kilkanaście lat później, na polecenie hetmana Jana Klemensa Branickiego, rozpoczęto rozbiórkę zamku, a uzyskany materiał wykorzystano do budowy domów okolicznych mieszkańców. W 1771 roku pozostałości dawnej warowni zostały zniszczone przez powódź. Następnie cegły z rozbiórki zamku posłużyły do budowy Zespołu Klasztornego Misjonarzy Bernardynów, a podczas I wojny światowej - również drogi do pobliskiego Knyszyna.

Pierwsze prace rekonstrukcyjne na tym terenie przeprowadzono w latach 1961-1963. Wieloletnie badania naukowe i dalsze prace dały imponujący efekt - zamek w Tykocinie zrekonstruowany na fundamentach XVI-wiecznej twierdzy króla Zygmunta Augusta zachwyca kolejnych turystów odwiedzających tę niewielką miejscowość. Obecnie funkcjonująca część zamku obejmuje skrzydło południowe z basztami oraz część skrzydła północno-zachodniego, w których mieszczą się muzeum, restauracja oraz pokoje gościnne.

Chcesz osobiście zobaczyć to miejsce? Sprawdź noclegi Tykocin i okolica

Zamek w Tykocinie - lokalizacja obiektu na mapie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *Ostatnio dodane miejsca:

Zamek w Lublinie

Zamek w Lublinie

Zamek w Lublinie jest jednym z symboli architektonicznych miasta, a zarazem jednym z jego najważniejszych zabytków, o historii sięgającej XII wieku. Za panowania Kazimierza Sprawiedliwego na wzgórzu został wzniesiony gród umocniony drewniano-ziemnym wałem. W kolejnym stuleciu powstał zachowany do dzisiaj ...

Pałac w Tyczynie

Pałac w Tyczynie

Pałac w Tyczynie, mieście leżącym w bezpośrednim sąsiedztwie Rzeszowa, został wzniesiony w latach 1862-1869 przez hrabiego Ludwika Wodzickiego. Na przestrzeni lat był kilkakrotnie modernizowany - w 1881 roku dobudowano do niego pawilon gościnny według projektu znanego krakowskiego architekta Tadeusza ...

Zamek w Sandomierzu

Zamek w Sandomierzu

Zamek w Sandomierzu wzniesiono w XIV wieku w miejscu dawnego grodu, na wysokim wzgórzu otoczonym wodami Wisły. Na polecenie króla Kazimierza Wielkiego pierwotnie drewniana budowla została zastąpiona przez murowany gotycki zamek z wieżą obronną. W tym okresie Sandomierz był jednym z ważniejszych ośrodków ...

Rynek w Rzeszowie

Rynek w Rzeszowie

Rynek w Rzeszowie jest bez wątpienia jedną z największych atrakcji stolicy województwa podkarpackiego. Będący sercem zarówno Starówki, jak i samego Rzeszowa, bardzo często jest pierwszym, a niejednokrotnie najważniejszym punktem programu zwiedzania miasta.

Obecny wygląd rzeszowskiego rynku nieco odbiega ...

Bastion VII Twierdzy Zamość

Bastion VII Twierdzy Zamość

Twierdza Zamość, zbudowana w latach 1579-1618 na polecenie Jana Zamoyskiego, była jedną z największych twierdz Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a następnie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Choć w drugiej połowie XIX wieku, na rozkaz cara Aleksandra II, została zlikwidowana, niektóre jej ...

Pałac Sieniawa

Pałac Sieniawa

Pałac Sieniawa, którego historia sięga początku XVIII wieku, swoje powstanie, a następnie rozwój zawdzięcza dwóm wielkim rodom magnackim - Sieniawskich i Czartoryskich. U progu XVIII stulecia Adam Mikołaj Sieniawski, syn założyciela miasta Mikołaja Hieronima Sieniawskiego, utworzył w tym miejscu park, ...