Zamek w Szydłowie

Zamek w Szydłowie, niewielkiej świętokrzyskiej wsi, został wzniesiony w XIV wieku, za panowania króla Kazimierza Wielkiego. Niemniej, wśród historyków powszechne było również przekonanie, że jeszcze wcześniej w Szydłowie istniał dwór książęcy. Potwierdzeniem tej opinii miała być udokumentowana wizyta Bolesława Wstydliwego, który odwiedził osadę w 1255 roku.

Jednak na podstawie prac archeologicznych ustalono, że pozostałości XIII-wiecznego grodu, najprawdopodobniej drewnianego, należy poszukiwać na pobliskim wzgórzu, a nie na terenie zamku.

Średniowieczna twierdza była częścią fortyfikacji miejskich, a tym samym wielką chlubą niegdyś prężnie rozwijającego się Szydłowa. Niestety, na przestrzeni dziejów warownia, przez pewien czas pełniąca też funkcję królewskiej rezydencji, ulegała licznym zniszczeniom w wyniku częstych pożarów oraz działań wojennych.

W trzeciej dekadzie XVIII wieku, z inicjatywy starosty Józefa Załuskiego, zamek odnowiono, ale już pod koniec tego samego stulecia został on opuszczony przez mieszkańców. Budowla zaczęła stopniowo popadać w ruinę, co chyba najlepiej oddaje fakt, że w XIX wieku jej wnętrza zaadaptowano między innymi na stajnię.

Kres zamku w Szydłowie miała przynieść rozbiórka oraz zorganizowana w 1822 roku licytacja ocalałych fragmentów twierdzy i murów obronnych. Na szczęście, z powodu nikłego zainteresowania, tłumaczonego zbyt wygórowaną ceną, do realizacji tego scenariusza ostatecznie nie doszło.

U progu XX wieku rozpoczęły się prace zabezpieczające i konserwatorskie, natomiast po drugiej wojnie światowej przywrócono także dawny wygląd otaczających warownię fortyfikacji. Osiągnięty efekt możemy obecnie podziwiać zarówno w tradycyjny sposób, jak i oglądając zamek w Szydłowie filmowany z drona.

Chcesz osobiście zobaczyć to miejsce? Sprawdź noclegi Szydłów i okolica

Zamek w Szydłowie - lokalizacja obiektu na mapie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *Ostatnio dodane miejsca:

Zamek w Lublinie

Zamek w Lublinie

Zamek w Lublinie jest jednym z symboli architektonicznych miasta, a zarazem jednym z jego najważniejszych zabytków, o historii sięgającej XII wieku. Za panowania Kazimierza Sprawiedliwego na wzgórzu został wzniesiony gród umocniony drewniano-ziemnym wałem. W kolejnym stuleciu powstał zachowany do dzisiaj ...

Pałac w Tyczynie

Pałac w Tyczynie

Pałac w Tyczynie, mieście leżącym w bezpośrednim sąsiedztwie Rzeszowa, został wzniesiony w latach 1862-1869 przez hrabiego Ludwika Wodzickiego. Na przestrzeni lat był kilkakrotnie modernizowany - w 1881 roku dobudowano do niego pawilon gościnny według projektu znanego krakowskiego architekta Tadeusza ...

Zamek w Sandomierzu

Zamek w Sandomierzu

Zamek w Sandomierzu wzniesiono w XIV wieku w miejscu dawnego grodu, na wysokim wzgórzu otoczonym wodami Wisły. Na polecenie króla Kazimierza Wielkiego pierwotnie drewniana budowla została zastąpiona przez murowany gotycki zamek z wieżą obronną. W tym okresie Sandomierz był jednym z ważniejszych ośrodków ...

Rynek w Rzeszowie

Rynek w Rzeszowie

Rynek w Rzeszowie jest bez wątpienia jedną z największych atrakcji stolicy województwa podkarpackiego. Będący sercem zarówno Starówki, jak i samego Rzeszowa, bardzo często jest pierwszym, a niejednokrotnie najważniejszym punktem programu zwiedzania miasta.

Obecny wygląd rzeszowskiego rynku nieco odbiega ...

Bastion VII Twierdzy Zamość

Bastion VII Twierdzy Zamość

Twierdza Zamość, zbudowana w latach 1579-1618 na polecenie Jana Zamoyskiego, była jedną z największych twierdz Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a następnie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Choć w drugiej połowie XIX wieku, na rozkaz cara Aleksandra II, została zlikwidowana, niektóre jej ...

Pałac Sieniawa

Pałac Sieniawa

Pałac Sieniawa, którego historia sięga początku XVIII wieku, swoje powstanie, a następnie rozwój zawdzięcza dwóm wielkim rodom magnackim - Sieniawskich i Czartoryskich. U progu XVIII stulecia Adam Mikołaj Sieniawski, syn założyciela miasta Mikołaja Hieronima Sieniawskiego, utworzył w tym miejscu park, ...