Zamek w Przemyślu

Zamek Kazimierzowski w Przemyślu został wzniesiony po 1340 roku, za panowania Kazimierza Wielkiego. Warownia powstała w miejscu wcześniej istniejącego drewniano-ziemnego grodu, w obrębie którego już w XI wieku król Bolesław Chrobry zbudował murowaną przedromańską rotundę i palatium.

Obecnie renesansowy, zamek Kazimierza Wielkiego wzniesiono w duchu gotyku. W 1498 roku, podczas najazdu Wołochów, warownia została uszkodzona. W pierwszej połowie kolejnego stulecia Piotr Kmita Sobieński podjął się odbudowy zamku w nowej, bastejowej formie, co miało na celu wzmocnienie jego obronności. Kolejna modernizacja została przeprowadzona przez starostę Marcina Krasickiego. Chciał on przekształcić warownię w rezydencję na wzór pobliskiego Krasiczyna, jednak jego plany udało się zrealizować jedynie w niewielkim stopniu.

Przez kolejne dekady zamek zaczął stopniowo popadać w ruinę. W latach 1759-1762, gdy starostą przemyskim był Stanisław Poniatowski, późniejszy król Stanisław August Poniatowski, starano się uporządkować zdewastowaną budowlę. Zburzono wówczas kurtynę południowo-zachodnią wraz z basztami i wzniesiono nowy mur, który zmniejszył obszar zamku.

W 1865 roku warownia stała się własnością miasta. W ciągu dwóch lat na koszt gminy odrestaurowano basztę północną oraz skrzydło północno-wschodnie, w którym w 1885 roku swą siedzibę zyskało Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry. Kolejny remont na dużą skalę wykonano w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Zrekonstruowano wówczas baszty południową i zachodnią oraz łączącą je kurtynę. Z kolei na dziedzińcu odsłonięto zarys wspomnianych wcześniej przedromańskich budowli, powstałych za panowania Bolesława Chrobrego.

Obecnie gospodarzem obiektu jest Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek, które powołano do życia w styczniu 2005 roku. W niegdysiejszej warowni odbywają się rozmaite wydarzenia kulturalne, w tym koncerty, spektakle teatralne, pokazy taneczne czy wystawy malarstwa, oraz konferencje naukowe.

Chcesz osobiście zobaczyć to miejsce? Sprawdź noclegi Przemyśl i okolica

Zamek w Przemyślu - lokalizacja obiektu na mapie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *Ostatnio dodane miejsca:

Zamek w Lublinie

Zamek w Lublinie

Zamek w Lublinie jest jednym z symboli architektonicznych miasta, a zarazem jednym z jego najważniejszych zabytków, o historii sięgającej XII wieku. Za panowania Kazimierza Sprawiedliwego na wzgórzu został wzniesiony gród umocniony drewniano-ziemnym wałem. W kolejnym stuleciu powstał zachowany do dzisiaj ...

Pałac w Tyczynie

Pałac w Tyczynie

Pałac w Tyczynie, mieście leżącym w bezpośrednim sąsiedztwie Rzeszowa, został wzniesiony w latach 1862-1869 przez hrabiego Ludwika Wodzickiego. Na przestrzeni lat był kilkakrotnie modernizowany - w 1881 roku dobudowano do niego pawilon gościnny według projektu znanego krakowskiego architekta Tadeusza ...

Zamek w Sandomierzu

Zamek w Sandomierzu

Zamek w Sandomierzu wzniesiono w XIV wieku w miejscu dawnego grodu, na wysokim wzgórzu otoczonym wodami Wisły. Na polecenie króla Kazimierza Wielkiego pierwotnie drewniana budowla została zastąpiona przez murowany gotycki zamek z wieżą obronną. W tym okresie Sandomierz był jednym z ważniejszych ośrodków ...

Rynek w Rzeszowie

Rynek w Rzeszowie

Rynek w Rzeszowie jest bez wątpienia jedną z największych atrakcji stolicy województwa podkarpackiego. Będący sercem zarówno Starówki, jak i samego Rzeszowa, bardzo często jest pierwszym, a niejednokrotnie najważniejszym punktem programu zwiedzania miasta.

Obecny wygląd rzeszowskiego rynku nieco odbiega ...

Bastion VII Twierdzy Zamość

Bastion VII Twierdzy Zamość

Twierdza Zamość, zbudowana w latach 1579-1618 na polecenie Jana Zamoyskiego, była jedną z największych twierdz Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a następnie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Choć w drugiej połowie XIX wieku, na rozkaz cara Aleksandra II, została zlikwidowana, niektóre jej ...

Pałac Sieniawa

Pałac Sieniawa

Pałac Sieniawa, którego historia sięga początku XVIII wieku, swoje powstanie, a następnie rozwój zawdzięcza dwóm wielkim rodom magnackim - Sieniawskich i Czartoryskich. U progu XVIII stulecia Adam Mikołaj Sieniawski, syn założyciela miasta Mikołaja Hieronima Sieniawskiego, utworzył w tym miejscu park, ...