Pokamedulski Klasztor w Wigrach

Pokamedulski klasztor w Wigrach, usytuowany nad jeziorem Wigry, często określany jest mianem perełki Suwalszczyzny. Jego historia sięga drugiej połowy XVII wieku, kiedy to z Włoch do Polski sprowadzono zakon kontemplacyjny kamedułów.

W 1667 roku król Jan Kazimierz nadał kamedułom wówczas trudno dostępną wyspę leżącą na jeziorze Wigry, w otoczeniu dzikiej puszczy, a tym samym spełniającą wszelkie wymogi stawiane przez zakon pustelniczy. Kameduli przybyli do Wigier w 1668 roku i założyli na wyspie swoją siedzibę. Usypali groblę, przekształcając wyspę w półwysep, a następnie przystąpili do budowy swojej pustelni. Autorem projektu całego założenia był prawdopodobnie włoski architekt Piotr Putini.

Kameduli pozostawili po sobie wyjątkowy ślad na kartach historii Suwalszczyzny. Przy pomocy sprowadzonych do Wigier włoskich architektów i specjalistów, zaczęli zakładać wsie i osady, tworzyli zakłady przemysłowe, cegielnie, młyny, huty szkła, tartaki i papiernie, zaś zyski czerpali z rolnictwa, rybołówstwa, handlu i wyrębu lasów. W sumie w posiadaniu kamedułów znajdowało się 51 wsi, 11 folwarków i jedno założone przez nich miasto - Suwałki.

Co najciekawsze, zgodnie z regułą zakonną, kameduli musieli prowadzić życie w pustelniach oddalonych od osad ludzkich i modlić się o jak najszybsze spotkanie z Bogiem. Tymczasem zakonnicy z Wigier weszli w posiadanie ogromnego majątku, ale mimo to udało im się pogodzić pustelniczą skromność z zarządzaniem tak wielkimi i cennymi dobrami.

Klasztor w Wigrach należał jednak nie tylko do najbogatszych, ale również najpiękniejszych w Polsce. Niestety, po trzecim rozbiorze Polski, do którego doszło w 1795 roku, władze pruskie skonfiskowały dobra kamedułów i dokonały kasaty klasztoru. Zakonnicy musieli przenieść się na Bielany pod Warszawą, a w zespole pokamedulskim utworzono siedzibę biskupstwa wigierskiego, którą następnie przekształcono w kościół parafialny.

Od tego czasu obiekt zaczął stopniowo niszczeć, a jego sytuację pogorszyły dwie wojny światowe. Poważnie uszkodzony, został skrupulatnie odbudowany dopiero za czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W latach 1975-2010 kompleks należał do Ministerstwa Kultury i Sztuki, które utworzyło w nim Dom Pracy Twórczej.

Obecnie pokamedulski zespół klasztorny nosi nazwę Wigierski Areopag Nowej Ewangelizacji. Kompleks jest w całości udostępniony zwiedzającym, którzy mogą tu nie tylko poznać jego niezwykłą historię i związane z nim legendy, ale też wejść na wieżę zegarową, skąd rozciąga się fantastyczny widok na okolicę, czy zejść do krypt pod kościołem, gdzie spoczywają szczątki zakonników. Warto także zobaczyć apartamenty papieskie, w których przebywał papież Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki na Suwalszczyznę w 1999 roku, oraz zajrzeć do eremów, czyli małych domków, w których dawniej mieszkali zakonnicy, a w których można nawet spędzić noc.

Chcesz osobiście zobaczyć to miejsce? Sprawdź noclegi Wigry i okolica

Pokamedulski Klasztor w Wigrach - lokalizacja obiektu na mapie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *Ostatnio dodane miejsca:

Zamek w Lublinie

Zamek w Lublinie

Zamek w Lublinie jest jednym z symboli architektonicznych miasta, a zarazem jednym z jego najważniejszych zabytków, o historii sięgającej XII wieku. Za panowania Kazimierza Sprawiedliwego na wzgórzu został wzniesiony gród umocniony drewniano-ziemnym wałem. W kolejnym stuleciu powstał zachowany do dzisiaj ...

Pałac w Tyczynie

Pałac w Tyczynie

Pałac w Tyczynie, mieście leżącym w bezpośrednim sąsiedztwie Rzeszowa, został wzniesiony w latach 1862-1869 przez hrabiego Ludwika Wodzickiego. Na przestrzeni lat był kilkakrotnie modernizowany - w 1881 roku dobudowano do niego pawilon gościnny według projektu znanego krakowskiego architekta Tadeusza ...

Zamek w Sandomierzu

Zamek w Sandomierzu

Zamek w Sandomierzu wzniesiono w XIV wieku w miejscu dawnego grodu, na wysokim wzgórzu otoczonym wodami Wisły. Na polecenie króla Kazimierza Wielkiego pierwotnie drewniana budowla została zastąpiona przez murowany gotycki zamek z wieżą obronną. W tym okresie Sandomierz był jednym z ważniejszych ośrodków ...

Rynek w Rzeszowie

Rynek w Rzeszowie

Rynek w Rzeszowie jest bez wątpienia jedną z największych atrakcji stolicy województwa podkarpackiego. Będący sercem zarówno Starówki, jak i samego Rzeszowa, bardzo często jest pierwszym, a niejednokrotnie najważniejszym punktem programu zwiedzania miasta.

Obecny wygląd rzeszowskiego rynku nieco odbiega ...

Bastion VII Twierdzy Zamość

Bastion VII Twierdzy Zamość

Twierdza Zamość, zbudowana w latach 1579-1618 na polecenie Jana Zamoyskiego, była jedną z największych twierdz Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a następnie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Choć w drugiej połowie XIX wieku, na rozkaz cara Aleksandra II, została zlikwidowana, niektóre jej ...

Pałac Sieniawa

Pałac Sieniawa

Pałac Sieniawa, którego historia sięga początku XVIII wieku, swoje powstanie, a następnie rozwój zawdzięcza dwóm wielkim rodom magnackim - Sieniawskich i Czartoryskich. U progu XVIII stulecia Adam Mikołaj Sieniawski, syn założyciela miasta Mikołaja Hieronima Sieniawskiego, utworzył w tym miejscu park, ...