Pałac w Starejwsi

Neogotycki pałac w Starejwsi, małej miejscowości leżącej w województwie mazowieckim, powstał prawdopodobnie na przełomie XVI i XVII wieku. Pierwsze wzmianki na temat rezydencji pochodzą z 1619 roku, kiedy to tutejsze ziemie stały się własnością słynnego litewskiego rodu Radziwiłłów.

Okoliczne dobra, w tym usytuowana na pograniczu historycznych krain Podlasia i Mazowsza Starawieś, dość często zmieniały swoich właścicieli. W wyniku sprzedaży, sukcesji czy ślubów, po Radziwiłłach majątek należał kolejno do Krasińskich, Świdzińskich, Ossolińskich i Jezierskich, aż w 1840 roku przeszedł w ręce Sergiusza Golicyna.

Będący przedstawicielem rosyjskiego rodu książę podjął decyzję o generalnej przebudowie pałacu, dzięki czemu zyskał on swój obecny wygląd. Wzniesiono wówczas trzecią kondygnację obiektu i ośmioboczną wieżę, wzbogacono elewację o detale architektoniczne typowe dla angielskich rezydencji z okresu elżbietańskiego, a ponadto na ścianach pałacu umieszczono herby właścicieli i związanych z nimi rodów. W tym czasie zaprojektowano również park, który obejmował między innymi pozostałości systemu obronnego - fosę i bastiony.

W drugiej połowie XIX wieku przeprowadzono modernizację wnętrz posiadłości. Podczas prac, realizowanych według projektu Bolesława Podczaszyńskiego, absolwenta wydziału architektury wyższej szkoły sztuk pięknych w Paryżu, nie naruszono dotychczasowego podziału wnętrz. Wprowadzono jedynie dekoracje, za sprawą których pomieszczenia zyskały charakter angielskiego gotyku i włoskiego renesansu.

Kolejni właściciele, którymi w 1879 roku ponownie stali się Krasińscy, a następnie Aleksander Gerlicz, nie zmieniali już wyglądu elewacji ani wystroju wnętrz posiadłości. W 1912 roku pałac znów trafił w ręce Radziwiłłów, którzy tym samym okazali się ostatnimi prywatnymi właścicielami majątku.

W czasie II wojny światowej w zajętej przez Niemców rezydencji stacjonowały małe oddziały Wehrmachtu. Pod koniec wojny niemal całe wyposażenie pałacu zostało rozgrabione, a detale architektoniczne - uszkodzone. Zdewastowaną posiadłość przejęło państwo, zaś w jej dawniej zachwycających murach mieściły się szkoła, magazyn, a następnie ośrodek kolonijny.

Los rezydencji w Starejwsi odmienił się w 1966 roku, gdy jej właścicielem został Narodowy Bank Polski. W ramach przeprowadzonej w latach 1972-1979 kompleksowej rewaloryzacji zmieniono rozplanowanie i strukturę pałacu, a także zagospodarowano terenu parku.

W latach 1999-2001 przeprowadzono kolejny remont, który w połączeniu w gruntownymi pracami konserwatorskimi pozwolił przywrócić posiadłości utraconą świetność. Obecnie w zabytkowych wnętrzach znajduje się ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy. Obiekt otoczony jest przez wspaniały park o powierzchni 34 hektarów, na obszarze którego wciąż znajdują się pozostałości fortyfikacji, w tym fosa i fragment wałów ziemnych.

W kompleksie można też zobaczyć historyczne rzeźby - figurę Matki Boskiej z 1879 roku oraz kapliczkę Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z przełomu XIX i XX wieku. Według legendy, druga z nich została ufundowana przez Zofię Radziwiłłową, ostatnią właścicielkę pałacu, której Matka Boska miała objawić się w parku dworskim.

Chcesz osobiście zobaczyć to miejsce? Sprawdź noclegi Starawieś i okolica

Pałac w Starejwsi - lokalizacja obiektu na mapie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *Ostatnio dodane miejsca:

Zamek w Lublinie

Zamek w Lublinie

Zamek w Lublinie jest jednym z symboli architektonicznych miasta, a zarazem jednym z jego najważniejszych zabytków, o historii sięgającej XII wieku. Za panowania Kazimierza Sprawiedliwego na wzgórzu został wzniesiony gród umocniony drewniano-ziemnym wałem. W kolejnym stuleciu powstał zachowany do dzisiaj ...

Pałac w Tyczynie

Pałac w Tyczynie

Pałac w Tyczynie, mieście leżącym w bezpośrednim sąsiedztwie Rzeszowa, został wzniesiony w latach 1862-1869 przez hrabiego Ludwika Wodzickiego. Na przestrzeni lat był kilkakrotnie modernizowany - w 1881 roku dobudowano do niego pawilon gościnny według projektu znanego krakowskiego architekta Tadeusza ...

Zamek w Sandomierzu

Zamek w Sandomierzu

Zamek w Sandomierzu wzniesiono w XIV wieku w miejscu dawnego grodu, na wysokim wzgórzu otoczonym wodami Wisły. Na polecenie króla Kazimierza Wielkiego pierwotnie drewniana budowla została zastąpiona przez murowany gotycki zamek z wieżą obronną. W tym okresie Sandomierz był jednym z ważniejszych ośrodków ...

Rynek w Rzeszowie

Rynek w Rzeszowie

Rynek w Rzeszowie jest bez wątpienia jedną z największych atrakcji stolicy województwa podkarpackiego. Będący sercem zarówno Starówki, jak i samego Rzeszowa, bardzo często jest pierwszym, a niejednokrotnie najważniejszym punktem programu zwiedzania miasta.

Obecny wygląd rzeszowskiego rynku nieco odbiega ...

Bastion VII Twierdzy Zamość

Bastion VII Twierdzy Zamość

Twierdza Zamość, zbudowana w latach 1579-1618 na polecenie Jana Zamoyskiego, była jedną z największych twierdz Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a następnie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Choć w drugiej połowie XIX wieku, na rozkaz cara Aleksandra II, została zlikwidowana, niektóre jej ...

Pałac Sieniawa

Pałac Sieniawa

Pałac Sieniawa, którego historia sięga początku XVIII wieku, swoje powstanie, a następnie rozwój zawdzięcza dwóm wielkim rodom magnackim - Sieniawskich i Czartoryskich. U progu XVIII stulecia Adam Mikołaj Sieniawski, syn założyciela miasta Mikołaja Hieronima Sieniawskiego, utworzył w tym miejscu park, ...