Pałac Sieniawa

Pałac Sieniawa, którego historia sięga początku XVIII wieku, swoje powstanie, a następnie rozwój zawdzięcza dwóm wielkim rodom magnackim - Sieniawskich i Czartoryskich. U progu XVIII stulecia Adam Mikołaj Sieniawski, syn założyciela miasta Mikołaja Hieronima Sieniawskiego, utworzył w tym miejscu park, a w latach 1718-1720 wybudował pomarańczarnię, którą wkrótce zaczęto nazywać pałacem letnim.

Do połowy XVIII wieku w Sieniawie powstał kompleks pałacowo-parkowy, wzniesiony w duchu epoki, zgodnie z wysoką pozycją rodu Sieniawskich. Po 1731 roku miasto zmieniło jednak właściciela - po śmierci Adama Mikołaja, przez małżeństwo jego córki Zofii z Augustem Aleksandrem Czartoryskim, stał się nim ród Czartoryskich.

Do końca XVIII stulecia pałac był przebudowywany co najmniej trzykrotnie. Po wybuchu powstania listopadowego w 1830 roku Sieniawa, leżąca wówczas w zaborze austriackim, stała się główną siedzibą rodu Czartoryskich. W latach 1881-1883 podjęto decyzję o gruntownej przebudowie pałacu, której dokonano prawdopodobnie według projektu Bolesława Podczaszyńskiego. Wtedy też zyskał on swój późnobarokowy charakter i dzisiejszy wygląd.

Na przestrzeni dziejów w Sieniawie gościło wiele znamienitych i sławnych osobistości - Czartoryscy przyjmowali tu między innymi cara Aleksandra I Romanowa czy Tadeusza Kościuszkę. Do Sieniawy ściągali także przedstawiciele świata kultury, ludzie pióra oraz artyści, w tym Julian Ursyn Niemcewicz i Juliusz Kossak. W pałacu odbywały się również liczne bale, spotkania literackie i naukowe oraz przedstawienia teatralne, zaś Sieniawa stała się wkrótce centrum intelektualnym i kulturalnym regionu.

Niestety, pałac został silnie uszkodzony w czasie I wojny światowej, przez co w okresie międzywojennym nie był zamieszkiwany. W latach 30. ubiegłego stulecia książę Augustyn Józef Czartoryski podjął co prawda próbę odnowienia wnętrz, lecz wybuch II wojny światowej przerwał prowadzone w pałacu prace. Przed końcem 1939 roku Augustyn Czartoryski, będący ostatnim dziedzicem dóbr sieniawskich, wraz z żoną Marią de los Dolores Wiktorią Bourbon dostał się do Hiszpanii, gdzie zmarł siedem lat później.

Po zakończeniu II wojny światowej pozbawiony opieki państwa, niezabezpieczony pałac popadał w coraz większą ruinę - dopiero w latach 80. XX wieku przeprowadzono w nim pierwsze prace rekonstrukcyjne. W kolejnej dekadzie niszczejący budynek przeszedł w ręce Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, która odbudowała i wyremontowała pałac, przywracając mu dawną świetność. Obecnie Pałac Sieniawa to wysokiej klasy hotel, będący jednocześnie miejscem spotkań, konferencji oraz imprez o charakterze kulturalnym i biznesowym.

Chcesz osobiście zobaczyć to miejsce? Sprawdź noclegi Sieniawa i okolica

Pałac Sieniawa - lokalizacja obiektu na mapie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *Ostatnio dodane miejsca:

Zamek w Lublinie

Zamek w Lublinie

Zamek w Lublinie jest jednym z symboli architektonicznych miasta, a zarazem jednym z jego najważniejszych zabytków, o historii sięgającej XII wieku. Za panowania Kazimierza Sprawiedliwego na wzgórzu został wzniesiony gród umocniony drewniano-ziemnym wałem. W kolejnym stuleciu powstał zachowany do dzisiaj ...

Pałac w Tyczynie

Pałac w Tyczynie

Pałac w Tyczynie, mieście leżącym w bezpośrednim sąsiedztwie Rzeszowa, został wzniesiony w latach 1862-1869 przez hrabiego Ludwika Wodzickiego. Na przestrzeni lat był kilkakrotnie modernizowany - w 1881 roku dobudowano do niego pawilon gościnny według projektu znanego krakowskiego architekta Tadeusza ...

Zamek w Sandomierzu

Zamek w Sandomierzu

Zamek w Sandomierzu wzniesiono w XIV wieku w miejscu dawnego grodu, na wysokim wzgórzu otoczonym wodami Wisły. Na polecenie króla Kazimierza Wielkiego pierwotnie drewniana budowla została zastąpiona przez murowany gotycki zamek z wieżą obronną. W tym okresie Sandomierz był jednym z ważniejszych ośrodków ...

Rynek w Rzeszowie

Rynek w Rzeszowie

Rynek w Rzeszowie jest bez wątpienia jedną z największych atrakcji stolicy województwa podkarpackiego. Będący sercem zarówno Starówki, jak i samego Rzeszowa, bardzo często jest pierwszym, a niejednokrotnie najważniejszym punktem programu zwiedzania miasta.

Obecny wygląd rzeszowskiego rynku nieco odbiega ...

Bastion VII Twierdzy Zamość

Bastion VII Twierdzy Zamość

Twierdza Zamość, zbudowana w latach 1579-1618 na polecenie Jana Zamoyskiego, była jedną z największych twierdz Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a następnie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Choć w drugiej połowie XIX wieku, na rozkaz cara Aleksandra II, została zlikwidowana, niektóre jej ...

Zamek w Tykocinie

Zamek w Tykocinie

Zamek w Tykocinie, miejscowości leżącej około 30 kilometrów od Białegostoku, powstał w XV wieku. Na przestrzeni dziejów odwiedzany przez królów, magnatów i polskich książąt, ale również będący świadkiem wielu wojen i rodowych sporów, dwukrotnie powstawał z ruin, by dziś znów zachwycać turystów z całego ...