Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu znajduje się w południowo-zachodniej Krakowa. Opactwo tynieckie, prawdopodobnie ufundowane przez Kazimierza I Odnowiciela i zbudowane w 1044 roku, zostało wzniesione na wapiennym wzgórzu nad Wisłą.

W drugiej połowie XI wieku powstał zespół romańskich obiektów: trójnawowa bazylika oraz zabudowania klasztorne. Jednak w XIV wieku opactwo uległo dużym zniszczeniom w wyniku ataków Czechów oraz Tatarów. Na przestrzeni stuleci kompleks kilkakrotnie modernizowano, początkowo na styl gotycki, a później na barokowy i rokokowy.

Opactwo zostało ponownie zniszczone podczas wojny w XVII wieku, a następnie w związku z przeobrażeniem go na twierdzę konfederatów barskich. Choć opat Florian Amand Janowski odbudował opactwo, w 1816 roku zostało ono zlikwidowane.

W latach 1821-1826 kościół był siedzibą biskupstwa tynieckiego. Mnisi wrócili do Tyńca dopiero po 123 latach, w lipcu 1939 roku, dzięki staraniom belgijskiego benedyktyna Karola van Oosta. W 1947 roku rozpoczęto szeroko zakrojone prace mające na celu odbudowę kompleksu, a w 1968 roku kościół św. Piotra i Pawła znów stał się opactwem.

W lipcu 2008 roku odbudowano tak zwaną Wielką Ruinę i utworzono Benedyktyński Instytut Kultury. Na terenie klasztoru mieści się również Muzeum Opactwa w Tyńcu.

Chcesz osobiście zobaczyć to miejsce? Sprawdź noclegi Kraków i okolica

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu - lokalizacja obiektu na mapie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *Ostatnio dodane miejsca:

Zamek w Lublinie

Zamek w Lublinie

Zamek w Lublinie jest jednym z symboli architektonicznych miasta, a zarazem jednym z jego najważniejszych zabytków, o historii sięgającej XII wieku. Za panowania Kazimierza Sprawiedliwego na wzgórzu został wzniesiony gród umocniony drewniano-ziemnym wałem. W kolejnym stuleciu powstał zachowany do dzisiaj ...

Pałac w Tyczynie

Pałac w Tyczynie

Pałac w Tyczynie, mieście leżącym w bezpośrednim sąsiedztwie Rzeszowa, został wzniesiony w latach 1862-1869 przez hrabiego Ludwika Wodzickiego. Na przestrzeni lat był kilkakrotnie modernizowany - w 1881 roku dobudowano do niego pawilon gościnny według projektu znanego krakowskiego architekta Tadeusza ...

Zamek w Sandomierzu

Zamek w Sandomierzu

Zamek w Sandomierzu wzniesiono w XIV wieku w miejscu dawnego grodu, na wysokim wzgórzu otoczonym wodami Wisły. Na polecenie króla Kazimierza Wielkiego pierwotnie drewniana budowla została zastąpiona przez murowany gotycki zamek z wieżą obronną. W tym okresie Sandomierz był jednym z ważniejszych ośrodków ...

Rynek w Rzeszowie

Rynek w Rzeszowie

Rynek w Rzeszowie jest bez wątpienia jedną z największych atrakcji stolicy województwa podkarpackiego. Będący sercem zarówno Starówki, jak i samego Rzeszowa, bardzo często jest pierwszym, a niejednokrotnie najważniejszym punktem programu zwiedzania miasta.

Obecny wygląd rzeszowskiego rynku nieco odbiega ...

Bastion VII Twierdzy Zamość

Bastion VII Twierdzy Zamość

Twierdza Zamość, zbudowana w latach 1579-1618 na polecenie Jana Zamoyskiego, była jedną z największych twierdz Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a następnie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Choć w drugiej połowie XIX wieku, na rozkaz cara Aleksandra II, została zlikwidowana, niektóre jej ...

Pałac Sieniawa

Pałac Sieniawa

Pałac Sieniawa, którego historia sięga początku XVIII wieku, swoje powstanie, a następnie rozwój zawdzięcza dwóm wielkim rodom magnackim - Sieniawskich i Czartoryskich. U progu XVIII stulecia Adam Mikołaj Sieniawski, syn założyciela miasta Mikołaja Hieronima Sieniawskiego, utworzył w tym miejscu park, ...