Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, popularnym uzdrowisku w województwie dolnośląskim, mieści się w XVII-wiecznym młynie papierniczym, będącym unikatowym zabytkiem techniki.

Historię dusznickiego młyna tworzyli papiernicy z rodów Kretschmerów, Hellerów i Wiehrów. Pierwsze wzmianki o papierni w Dusznikach-Zdroju są datowane na drugą połowę XVI wieku, niemniej najważniejszy budynek w kompleksie, pełniący niegdyś funkcje mieszkalno-produkcyjne, wzniesiono w 1605 roku. Z kolei przylegającą do młyna drewnianą suszarnię papieru oraz pawilon wejściowy wybudowano prawdopodobnie w XVIII wieku.

W XVII wieku papiernia w Dusznikach-Zdroju należała do najwyżej cenionych na Śląsku, co potwierdza fakt, że posiadała monopol na dostarczanie papieru do wrocławskich urzędów. W XVIII wieku papiernia została znacznie rozbudowana i zmodernizowana, a ponadto zainstalowano w niej nowoczesne urządzenia papiernicze.

Papier w Dusznikach-Zdroju produkowano do 1937 roku. Dwa lata później ostatni właściciel papierni Karl Wiehr przekazał ją miastu z intencją utworzenia w młynie regionalnego muzeum techniki. Papiernia trafiła jednak w ręce władz polskich dopiero po zakończeniu II wojny światowej. Zabytkowy budynek był opustoszały i zniszczony, natomiast z dawnych urządzeń papierniczych zachowały się jedynie wieszaki do suszenia tektury oraz kilka form do czerpania papieru. Częściowo ocalały również niektóre elementy wystroju papierni, w tym cenne malowidła na ścianach i stropach, pochodzące z XVII, XVIII i XIX wieku.

Dusznicka papiernia została przekazana fabryce papieru w Młynowie koło Kłodzka, której dyrektor rozpoczął remont budynku z zamiarem szybkiego uruchomienia produkcji. Niestety jego śmierć przerwała dalsze prace, zaś pozbawiony opieki obiekt niszczał przez kolejnych kilka lat.

W 1953 roku władze miasta na nowo zainteresowały się dużym, lecz popadającym w ruinę budynkiem papierni, jednak przeforsowanie idei odnowienia młyna jako zabytku techniki, unikanie przekazania obiektu na magazyn owoców, zapobieganie jego wyburzeniu, aż w końcu jego remont zajęły w sumie kilka lat. Mimo przeszkód, wspólnym wysiłkiem polskich papierników oraz miłośników zabytków, w Dusznikach-Zdroju powstało żywe muzeum gromadzące eksponaty dawnej techniki papierniczej i przetwórstwa papierniczego.

Choć prace remontowe i adaptacyjne wciąż trwały, 26 lipca 1968 roku minister leśnictwa i przemysłu drzewnego Roman Gesing dokonał oficjalnego otwarcia części Muzeum Papiernictwa. Pokazową produkcję papieru czerpanego uruchomiono w 1971 roku, drukarnię typograficzną w 1974 roku, a nową ekspozycję przedstawiającą wyroby polskiego przemysłu papierniczego - dwa lata później.

Obecnie Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju jest jednym z ważniejszych obiektów turystycznych na Ziemi Kłodzkiej - rocznie odwiedza je nawet 70 tysięcy osób.

Chcesz osobiście zobaczyć to miejsce? Sprawdź noclegi Duszniki-Zdrój i okolica

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju - lokalizacja obiektu na mapie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *Ostatnio dodane miejsca:

Zamek w Lublinie

Zamek w Lublinie

Zamek w Lublinie jest jednym z symboli architektonicznych miasta, a zarazem jednym z jego najważniejszych zabytków, o historii sięgającej XII wieku. Za panowania Kazimierza Sprawiedliwego na wzgórzu został wzniesiony gród umocniony drewniano-ziemnym wałem. W kolejnym stuleciu powstał zachowany do dzisiaj ...

Pałac w Tyczynie

Pałac w Tyczynie

Pałac w Tyczynie, mieście leżącym w bezpośrednim sąsiedztwie Rzeszowa, został wzniesiony w latach 1862-1869 przez hrabiego Ludwika Wodzickiego. Na przestrzeni lat był kilkakrotnie modernizowany - w 1881 roku dobudowano do niego pawilon gościnny według projektu znanego krakowskiego architekta Tadeusza ...

Zamek w Sandomierzu

Zamek w Sandomierzu

Zamek w Sandomierzu wzniesiono w XIV wieku w miejscu dawnego grodu, na wysokim wzgórzu otoczonym wodami Wisły. Na polecenie króla Kazimierza Wielkiego pierwotnie drewniana budowla została zastąpiona przez murowany gotycki zamek z wieżą obronną. W tym okresie Sandomierz był jednym z ważniejszych ośrodków ...

Rynek w Rzeszowie

Rynek w Rzeszowie

Rynek w Rzeszowie jest bez wątpienia jedną z największych atrakcji stolicy województwa podkarpackiego. Będący sercem zarówno Starówki, jak i samego Rzeszowa, bardzo często jest pierwszym, a niejednokrotnie najważniejszym punktem programu zwiedzania miasta.

Obecny wygląd rzeszowskiego rynku nieco odbiega ...

Bastion VII Twierdzy Zamość

Bastion VII Twierdzy Zamość

Twierdza Zamość, zbudowana w latach 1579-1618 na polecenie Jana Zamoyskiego, była jedną z największych twierdz Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a następnie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Choć w drugiej połowie XIX wieku, na rozkaz cara Aleksandra II, została zlikwidowana, niektóre jej ...

Pałac Sieniawa

Pałac Sieniawa

Pałac Sieniawa, którego historia sięga początku XVIII wieku, swoje powstanie, a następnie rozwój zawdzięcza dwóm wielkim rodom magnackim - Sieniawskich i Czartoryskich. U progu XVIII stulecia Adam Mikołaj Sieniawski, syn założyciela miasta Mikołaja Hieronima Sieniawskiego, utworzył w tym miejscu park, ...