Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Gród w Biskupinie, wsi w województwie kujawsko-pomorskim, leżącej 50 kilometrów od Bydgoszczy, jest jednym z najsłynniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce, a zarazem jednym z nielicznych, w którym zwiedzający mogą zobaczyć pełnowymiarowe rekonstrukcje wału obronnego, falochronu, bramy, ulic oraz budynków mieszkalnych.

Osada w Biskupinie wiąże się z kręgiem kulturowym kultury łużyckiej. Na podstawie badań elementów konstrukcyjnych przypuszcza się, że powstała ona prawdopodobnie zimą 738 roku p.n.e. Na terenie biskupińskiej osady znajdowało się około 106 domostw usytuowanych wzdłuż 11 ulic, które mogło zamieszkiwać od 800 do nawet 1000 osób.

W 1933 roku, w wyniku prowadzonych na jeziorze Biskupińskim prac, poziom wody w akwenie znacznie się obniżył. Zaczęły z niej wystawać fragmenty umocnień starożytnej osady, a chłopi odnaleźli w ich okolicach zabytkowe przedmioty. Dzieci poinformowały o znaleziskach swojego nauczyciela Walentego Szwajcera, który nagłośnił sprawę.

Walenty Szwajcer powiadomił o nietypowym odkryciu profesora Józefa Kostrzewskiego z Poznania. Badania zainicjowano w 1934 roku i kontynuowano je do drugiej wojny światowej. W czasie wojny specjalny oddział niemiecki prowadził wykopaliska na terenie osady, lecz z uwagi na brak oczekiwanych rezultatów zasypano ją piaskiem.

Po wojnie polscy archeolodzy wznowili badania i kontynuowali je do 1974 roku. 16 września 1994 roku gród w Biskupinie został uznany za pomnik historii Polski.

Biskupińskie rekonstrukcje są cyklicznie wymieniane w związku z koniecznością ich aktualizacji. Oprócz rekonstrukcji w Biskupinie znajduje się muzeum, a we wrześniu odbywa się tu festyn, obejmujący prezentacje eksperymentalne i pokazy odtwórcze.

Chcesz osobiście zobaczyć to miejsce? Sprawdź noclegi Biskupin i okolica

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - lokalizacja obiektu na mapie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *Ostatnio dodane miejsca:

Zamek w Lublinie

Zamek w Lublinie

Zamek w Lublinie jest jednym z symboli architektonicznych miasta, a zarazem jednym z jego najważniejszych zabytków, o historii sięgającej XII wieku. Za panowania Kazimierza Sprawiedliwego na wzgórzu został wzniesiony gród umocniony drewniano-ziemnym wałem. W kolejnym stuleciu powstał zachowany do dzisiaj ...

Pałac w Tyczynie

Pałac w Tyczynie

Pałac w Tyczynie, mieście leżącym w bezpośrednim sąsiedztwie Rzeszowa, został wzniesiony w latach 1862-1869 przez hrabiego Ludwika Wodzickiego. Na przestrzeni lat był kilkakrotnie modernizowany - w 1881 roku dobudowano do niego pawilon gościnny według projektu znanego krakowskiego architekta Tadeusza ...

Zamek w Sandomierzu

Zamek w Sandomierzu

Zamek w Sandomierzu wzniesiono w XIV wieku w miejscu dawnego grodu, na wysokim wzgórzu otoczonym wodami Wisły. Na polecenie króla Kazimierza Wielkiego pierwotnie drewniana budowla została zastąpiona przez murowany gotycki zamek z wieżą obronną. W tym okresie Sandomierz był jednym z ważniejszych ośrodków ...

Rynek w Rzeszowie

Rynek w Rzeszowie

Rynek w Rzeszowie jest bez wątpienia jedną z największych atrakcji stolicy województwa podkarpackiego. Będący sercem zarówno Starówki, jak i samego Rzeszowa, bardzo często jest pierwszym, a niejednokrotnie najważniejszym punktem programu zwiedzania miasta.

Obecny wygląd rzeszowskiego rynku nieco odbiega ...

Bastion VII Twierdzy Zamość

Bastion VII Twierdzy Zamość

Twierdza Zamość, zbudowana w latach 1579-1618 na polecenie Jana Zamoyskiego, była jedną z największych twierdz Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a następnie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Choć w drugiej połowie XIX wieku, na rozkaz cara Aleksandra II, została zlikwidowana, niektóre jej ...

Pałac Sieniawa

Pałac Sieniawa

Pałac Sieniawa, którego historia sięga początku XVIII wieku, swoje powstanie, a następnie rozwój zawdzięcza dwóm wielkim rodom magnackim - Sieniawskich i Czartoryskich. U progu XVIII stulecia Adam Mikołaj Sieniawski, syn założyciela miasta Mikołaja Hieronima Sieniawskiego, utworzył w tym miejscu park, ...