Katedra w Łowiczu

Pierwsza, drewniana świątynia na obszarze dzisiejszego Łowicza powstała około 1100 roku, z inicjatywy księcia rezydującego wówczas na Mazowszu. Murowany kościół w stylu gotyckim wzniesiono natomiast około 1355 roku wraz z budową zamku arcybiskupiego.

W 1433 roku przy świątyni powołano kapitułę, a arcybiskup Wojciech Jastrzębiec nadał jej tytuł kolegiaty. W drugiej połowie XV wieku prymas Jan Odrowąż ze Sprowa rozbudował łowicki kościół, ale już w 1515 i 1525 roku uległ on zniszczeniu w wyniku pożarów.

W pierwszej połowie XVII wieku przeprowadzono dwie istotne modernizacje budowli. Początkowo zyskała ona wieże, aż ostatecznie nadano jej obecny kształt trójnawowej świątyni w stylu barokowym. Jednak krótko po zakończeniu prac kościół został zaatakowany przez wojska szwedzkie, które zdewastowały i ograbiły kolegiatę.

Odnowioną świątynię konsekrowano w 1668 roku, a w kolejnym stuleciu przeprowadzono w niej jeszcze drobne prace budowlane i remontowe. Podczas drugiej wojny światowej świątynia została ponownie poważnie uszkodzona. Jednak i tym razem ją odrestaurowano, natomiast wnętrze poddano konserwacji, dzięki czemu przywrócono jego dawny blask.

W 1992 roku papież Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus erygował diecezję łowicką i podniósł kolegiatę do godności katedry. Z kolei w 1999 roku, podczas swej pielgrzymki do Polski, papież odwiedził Łowicz, a katedrze nadał tytuł bazyliki mniejszej.

Chcesz osobiście zobaczyć to miejsce? Sprawdź noclegi Łowicz i okolica

Katedra w Łowiczu - lokalizacja obiektu na mapie

Komentarze

  • Wojtek
    Wojtek 2016-01-13 o 22:19

    Ładny film

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *Ostatnio dodane miejsca:

Zamek w Lublinie

Zamek w Lublinie

Zamek w Lublinie jest jednym z symboli architektonicznych miasta, a zarazem jednym z jego najważniejszych zabytków, o historii sięgającej XII wieku. Za panowania Kazimierza Sprawiedliwego na wzgórzu został wzniesiony gród umocniony drewniano-ziemnym wałem. W kolejnym stuleciu powstał zachowany do dzisiaj ...

Pałac w Tyczynie

Pałac w Tyczynie

Pałac w Tyczynie, mieście leżącym w bezpośrednim sąsiedztwie Rzeszowa, został wzniesiony w latach 1862-1869 przez hrabiego Ludwika Wodzickiego. Na przestrzeni lat był kilkakrotnie modernizowany - w 1881 roku dobudowano do niego pawilon gościnny według projektu znanego krakowskiego architekta Tadeusza ...

Zamek w Sandomierzu

Zamek w Sandomierzu

Zamek w Sandomierzu wzniesiono w XIV wieku w miejscu dawnego grodu, na wysokim wzgórzu otoczonym wodami Wisły. Na polecenie króla Kazimierza Wielkiego pierwotnie drewniana budowla została zastąpiona przez murowany gotycki zamek z wieżą obronną. W tym okresie Sandomierz był jednym z ważniejszych ośrodków ...

Rynek w Rzeszowie

Rynek w Rzeszowie

Rynek w Rzeszowie jest bez wątpienia jedną z największych atrakcji stolicy województwa podkarpackiego. Będący sercem zarówno Starówki, jak i samego Rzeszowa, bardzo często jest pierwszym, a niejednokrotnie najważniejszym punktem programu zwiedzania miasta.

Obecny wygląd rzeszowskiego rynku nieco odbiega ...

Bastion VII Twierdzy Zamość

Bastion VII Twierdzy Zamość

Twierdza Zamość, zbudowana w latach 1579-1618 na polecenie Jana Zamoyskiego, była jedną z największych twierdz Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a następnie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Choć w drugiej połowie XIX wieku, na rozkaz cara Aleksandra II, została zlikwidowana, niektóre jej ...

Pałac Sieniawa

Pałac Sieniawa

Pałac Sieniawa, którego historia sięga początku XVIII wieku, swoje powstanie, a następnie rozwój zawdzięcza dwóm wielkim rodom magnackim - Sieniawskich i Czartoryskich. U progu XVIII stulecia Adam Mikołaj Sieniawski, syn założyciela miasta Mikołaja Hieronima Sieniawskiego, utworzył w tym miejscu park, ...